FELELŐSSÉG VÁLLALÓ NYILATKOZAT

 

 

Alulírott .................................................................. .........................(név)

(születési hely és idő......................................................................

(anyja neve:  ...................................................................................

...................................................................... ..................................szám alatti lakos, kijelentem, hogy

 Csú_Sziki Kft., 6726 Szeged, Fürj u. 92/B.. (továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított szolgáltatást a saját felelősségemre veszem igénybe és nem állok alkohol, gyógyszer, illetve drog befolyása alatt.

Kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szolgáltatótól átvett 60000 Ft, azaz hatvanezer forint értékű védőfelszerelést a pályával együtt rendeltetésszerűen használom, azonban ezen szabály megszegése esetén felmerült teljes kárt köteles vagyok szolgáltatónak megtéríteni.

Szolgáltató által biztosított oktatáson részt vettem és vállalom szolgáltató által meghatározott szabályok maradéktalan betartását, tudomásul veszem, hogy megszegésük miatt felmerült esetleges kár megtérítésére szolgáltató részéről nem tarthatok igényt.

 

Szeged, 2012....................................................

 

 

 

..................................................................

 

aláírás

(gondviselő aláírása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSOPORTOS  FELELŐSSÉG VÁLLALÓ NYILATKOZAT

 

 

Alulírott (név) (születési hely és idő:)  kijelentem, hogy Csú-Sziki Kft., 6726 Szeged, Fürj u. 92/B. (továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított szolgáltatást a saját felelősségemre veszem igénybe és nem állok alkohol, gyógyszer, illetve drog befolyása alatt.

Kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szolgáltatótól átvett 60000 Ft, azaz hatvanezer forint értékű védőfelszerelést a pályával együtt rendeltetésszerűen használom, azonban ezen szabály megszegése esetén felmerült teljes kárt köteles vagyok szolgáltatónak megtéríteni.

Szolgáltató által biztosított oktatáson részt vettem és vállalom szolgáltató által meghatározott szabályok maradéktalan betartását, tudomásul veszem, hogy megszegésük miatt felmerült esetleges kár megtérítésére szolgáltató részéről nem tarthatok igényt.

 

Szeged, 2012.....................................................

 

                             NÉV                                                                        SZÜL. IDŐ

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

 

               aláírás

 

 

 

Oldalmenü
Diavetítő
Naptár